viernes, 14 de febrero de 2014

Xeometría e Linguas Clásicas: Romboide

A palabra romboide vén do grego, ῥομβοειδής, e do latín rhombus. Está composta polo palabra rombo- (que ten os lados iguais e dous dos seus ángulos maiores que os outros dous) que provén do grego, ῥόμβος e pola outra parte esta o sufixo -ide (que significa forma) que tamén ven do grego εἶδος. 
Dada esta información, o romboide é un paralelogramo cuxos lados contiguos son desiguais e dous dos seus ángulos son maiores cos outros. 
         
                        
                            
Dos termos desta palabra temos, coa palabra rombo- temos rombo, romboidal. Por outro lado co sufixo -ide temos trapezoide, androide.

Imaxe: http://goo.gl/bXf6x

Andrea Valiño. 4ºC

No hay comentarios: