martes, 20 de mayo de 2014

Linguas clásicas e medicamentos: Aero-Red e Termalgin codeína

Neste artigo comentaremos os nomes de dous medicamentos, como son Aero-Red e Termalgin codeína. Nestes dous compostos pódese observar como o latín e o grego toman claramente unha enorme importancia cando se trata de poñer nomes aos produtos comercias, coa intención de que estes sexan atractivos aos posibles usuarios e tamén nalgúns casos o nome leva a identificar facilmente a utilidade do medicamento. Anteriormente utilizábanse outras linguas como o inglés pero debido ao uso estes nomes deixaron de ser orixinais e o inglés quedou anticuado; agora óptase por utilizar outras linguas como o latín e o grego.


En primeiro lugar falaremos do Aero-Red. Este medicamento utilízase para destruír burbullas de gas, facilitando a súa eliminación e aliviando as molestias que podan ocasionar, emprégase moitas veces para combater enfermidades tales como a aerofaxia, cólicos da lactancia etc. Na súa composición o compoñente principal e a simeticona. O seu nome ten unha etimoloxía moi simple que se pode deducir facilmente:

Aero- prefixo procedente do grego aero (aire). Isto indica a relación entre o medicamento e o fin para o que se utiliza que é eliminar o aire que se acumula no corpo. Esta raiz pode encontrarse en outras moitas palabras como por exemplo: aerofobiaaerosol, aeroterapia.
Red- a procedencia desta parte do nome do medicamento débese simplemente á palabra que en inglés se refire ao color do envase . 
O outro medicamento do que imos falar e o denominado  Termalgin codeína. Utilízase para tratar dores moderados ou fortes e tamén para a redución da febre, emprégase moitas veces para tratar enfermidades como por exemplo gripes, catarros etc.  Na súa composición destaca sobretodo a codeína pero tamén a presenza de paracetamol. Agora veremos a etimoloxía deste nome:

Term- prefixo procedente do grego antigo thermos (quente). Indica a relación do nome e a súa utilización para reducir a febre. Esta raiz pode encontrarse en outras moitas palabras como por exemplo: termómetro, termal, termoterapia.
alg- esta parte do nome ven referida á etimoloxía da palabra algia (dor) procedente do grego. Indica a relación entre o nome e a súa finalidade que é aliviar as dores fortes. Este sufixo tamén está presente noutras palabras como poden ser: lumbalxia, neuralxia, otalgia.
-in (-ina) sufijo diminutivo, usado habitualmente como terminación de nombres de medicamentos.
codeína a última parte do nome simplemente expresa cal é o seu principal compoñente.


No hay comentarios: