jueves, 19 de junio de 2014

Linguas clásicas e medicamentos: Protovit

O medicamento Protovit é un polivitamínico que contén vitaminas necesarias para o correcto desenvolvemento do organismo. Protovit suministra cantidades suficientes de vitaminas fundamentais que o organismo necesita para previr ou resolver aquelas situacións nas que os requerimentos diarios destes principios indispensables para o organismo non están atendidos ou puideran non estalo por diferentes motivos (dietas desequilibradas, inapetencia, convalecencias...).
O fabricante deste medicamento é Roche e o titular é Bayer. Actualmente, este medicamento está anulado. A data de alta do polivitamínico foi o 1 de maio de 1953.
Os elementos lingüísticos que forman o nome deste medicamento son os seguintes:
"Prot(o) gr. y lat., prōte-(īna), πρώτειος + -īna". Refírese á 'sustancia fundamental' que desempeñan as proteínas para a vida. Esta raíz tamén pode atoparse noutras palabras como apolipoproteína, cromoproteína, mucoproteína, etc.
Vit-. Este compoñente podería ser unha abreviación da palabra vitamina, que provén da palabra vida.
Imaxe: http://goo.gl/HM7vlR
Alba García Castro, 4ºA.


No hay comentarios: